Werkwijze

Werkwijze

Op het moment dat u besloten heeft om een afspraak met mij te maken, heeft u de eerste (en soms moeilijke) stap gezet. In mijn praktijk staan vertrouwen, warmte en persoonlijkheid hoog in het vaandel. Natuurlijk staat u op de eerste plaats.

Het zetten van de eerste stap in het verkrijgen van hulp, is vaak een grote. Het herkennen en erkennen dat u hulp nodig heeft bij een bepaalde psychologische kwestie is al een hele goede indicatie dat u wilt werken aan een oplossing.

U heeft mijn praktijk gevonden via internet of u bent doorverwezen door de huisarts of een bekende. Ongeacht op welke manier u bij mij terecht bent gekomen, het is belangrijk dat wij samen een goede connectie hebben. Alleen wanneer u zich veilig en vertrouwd voelt bij mij, kunnen we samen gaan werken aan een behandeling van uw klachten. Aan de hand van een intake kunnen we bepalen of wij een goede match zijn voor uw behandeling.

Intake

Zodra u via de website of telefonisch contact heeft opgenomen, zal zo spoedig mogelijk het eerste intakegesprek plaatsvinden. In dit gesprek maken wij kennis met elkaar en zal de aard en oorzaak van de problematiek besproken worden. We zullen spreken over uw persoonlijkheid, het gezin van herkomst en over uw levensloop. Eventueel kan er nog een tweede intakegesprek plaatsvinden wanneer niet alle onderwerpen in het eerste gesprek aan bod zijn gekomen.

Tijdens of na deze intake beslist u of u zich prettig voelt bij een vervolg van het traject bij mij. Bij de behandeling probeer ik u zo veel mogelijk op uw gemak te stellen en op een warme manier te benaderen. Ik geloof er zelf in dat deze vriendelijke manier voor een fijn behandeltraject zorgt, maar de uiteindelijke beslissing ligt natuurlijk bij u. Zodra u een goed gevoel heeft bij het vervolg van de behandeling, zal ik een behandelplan opstellen met daarin een indicatie van de duur van en werkwijze tijdens de behandeling. Lees meer over de kosten van de intake en de behandeltrajecten op de pagina Vergoedingen.

Het persoonlijke behandelplan

Elke persoon is anders, net als elke klacht. Echter, klachten zijn meestal wel gecategoriseerd, waardoor de behandeling vaak volgens een vaste structuur verloopt. Wanneer u tijdens of na de intake heeft besloten met mij het behandeltraject in te gaan, zal ik een concreet behandelplan opstellen met daarin een inschatting van het aantal sessies dat benodigd zal zijn. Ook kan ik hierin aangeven wat het onderwerp wordt per sessie en welke oefeningen u in uw eigen tijd kunt uitvoeren.

Omdat u en uw behandeling centraal staat in dit traject, zal ik continu het behandelplan met u evalueren en bijstellen waar nodig. Als u voelt dat u nog niet klaar bent voor een volgende stap, zullen we deze uitstellen en eerst een kleinere tussenstap nemen. Zo geeft het behandelplan een fijne houvast, maar is het belangrijk om altijd een flexibele houding aan te nemen.

Aan het einde van de behandeling

Wanneer we aan het eind van het behandelplan zijn aangekomen, hoop ik natuurlijk dat u profijt heeft gehad van de behandeling en dat de klachten zijn verholpen of dermate zijn verminderd dat deze u niet meer belemmeren in uw dagelijks leven. Hoewel het uitdagend is om een psychische toestand te meten, is er toch een gestandaardiseerde effectmeting ontwikkeld. Deze Routine Outcome Measurement (ROM-meting) is een online vragenlijst waarvan ik u vraag deze voorafgaand aan de behandeling in te vullen en achteraf. Door de verschillen in de antwoorden op de vragenlijsten te vergelijken, kan een waarde aan de behandeling toegekend worden.

Spreekt deze werkwijze u aan en bent u klaar om de eerste stap te zetten naar een genezing? Neem contact op met me via een van de manieren die aan de zijkant van deze pagina staan vermeld. Ik maak graag kennis met u tijdens een intakegesprek.

Voor meer informatie, verwijs ik u graag naar de pagina praktijkinformatie en naar de brochure van de LVVP.

CONTACTGEGEVENS
Adres
Heemsteedse Dreef 38
2102 KL Heemstede

KvK: 84038071
BIG nr.: 49919247825

Telefoon
023-204 9027
06-3019 2540

E-mail
advies@psychologiepraktijkbelfor.nl

Geregistreerd bij

BIG geregistreerd psycholoog haarlem belfor