Werkwijze

Werkwijze

Op het moment dat u besloten heeft om een afspraak met mij te maken, heeft u de eerste (en soms moeilijke) stap gezet. In mijn praktijk staan vertrouwen, warmte en persoonlijkheid hoog in het vaandel. Natuurlijk staat u op de eerste plaats.

Waarom bent u hier? Wat zou u willen veranderen? Gezamenlijk vinden wij hierop de antwoorden. De werkwijze bestaat uit een of enkele intakegesprekken waarin een indicatie wordt gegeven voor de behandelwijze en het aantal behandelsessies. Hiermee zal flexibel worden omgesprongen indien nodig en het uiteindelijke behandelresultaat kan worden gemeten met anonieme vragenlijsten.

Intake

De intake bestaat over het algemeen uit één tot twee persoonlijke gesprekken. In het intakegesprek wordt de aard en oorzaak van de problemen besproken. Daarnaast wordt gekeken naar de persoonlijkheid, het gezin van herkomst en de ontwikkeling op verschillende levensgebieden. Indien u zich vertrouwd voelt met mij als behandelend therapeut en als persoon dan kunnen we besluiten om samen te gaan werken aan jouw genezing.

Indicatie en Behandelplan

Gedurende de intake zal in een inschatting maken uit welke behandeling en uit hoeveel sessies de therapie zal bestaan. Er wordt door mij een behandelplan opgesteld, waarin het doel en de werkwijze vermeld staan. Ik vind het belangrijk om dit behandelplan regelmatig – samen met u – te evalueren en indien nodig bij te stellen.
Het komt weleens voor dat de problematiek waarmee u kampt buiten mijn behandelcapaciteit valt. In dat geval zal ik u een advies geven over een passende behandeling elders.

ROM meting (effectmeting)

Aan het begin en het eind van de behandeling zal ik u vragen om een of meer vragenlijsten in te vullen, zodat gemeten kan worden of de behandeling effectief is geweest. Dit gebeurt door middel van online vragenlijsten. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en landelijk verzameld in een zogenaamd ROM-portal (routine outcome measurement). De ROM in relatie tot de GGZ biedt patiënten en behandelaren informatie over de effectiviteit van behandelingen. Het is een meetinstrument in de psychologie waar iedereen baat bij heeft.

Voor meer informatie, verwijs ik u graag naar de website van de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten: www.lvvp.info

CONTACTGEGEVENS
Adres
Zijlweg 142 K
2015 BH Haarlem

Telefoon
023-204 9027
06-3019 2540

E-mail
advies@psychologiepraktijkbelfor.nl

Geregistreerd bij

BIG geregistreerd psycholoog haarlem belfor