Vergoeding

Verzekerde zorg

Psychologiepraktijk Belfor heeft in 2024 met veel zorgverzekeraars een contract afgesloten (behalve met Caresq en ONVZ). Een behandeltraject kan veelal vergoed worden vanuit de basisverzekering, mits er een verwijsbrief vanuit de huisarts aanwezig is in het dossier. Om zeker te weten hoeveel er vanuit uw basisverzekering wordt vergoed, raad ik u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Zo kan het ook voorkomen dat uw klachten niet onder de verzekerde zorg vallen en u dus zelf de kosten moet dragen voor het behandeltraject. In dat geval betaalt u €135,- per consult (45 min. behandeltijd).

Uitsluitend Generalistische GGZ

Sinds 2014 is er een scheiding aangebracht in psychische zorg, namelijk de Generalistische GGZ en de Specialistische GGZ. Bij Psychologiepraktijk Belfor verlenen we alleen Generalistische GGZ, wat neerkomt op eerstelijns zorg. Denk hierbij aan de behandeling van lichte tot matige angststoornissen, lichte tot matige depressie en rouwverwerking. Voor meer complexe en ernstige stoornissen is de Specialistische GGZ van toepassing. Wanneer u twijfelt over welke soort zorg u nodig heeft, kunt u altijd contact met me opnemen om de klachten te bespreken.

Duur en prijzen van de behandeltrajecten

Cliënten vanaf 18 jaar kunnen bij Psychologiepraktijk Belfor terecht, maar een behandeling kan alleen vergoed worden door uw zorgverzekeraar als u een verwijsbrief heeft van uw huisarts. In deze verwijsbrief wordt een inschatting gemaakt of uw klachten vallen binnen de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Als na onze intake blijkt dat uw klachten inderdaad binnen de Generalistische Basis GGZ vallen, kunnen we de behandeling gaan starten. Mochten uw klachten van dien aard zijn dat deze bij de Specialistische GGZ horen, helpt uw huisarts u verder met een verwijzing naar een passende behandelaar.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de kosten vallen wel onder het eigen risico (in 2022 minimaal €385). Deze verandering valt onder de nieuwe regeling die het ‘zorgprestatiemodel’ heet. Vanaf 1 januari 2022 is dit model de norm voor alle behandelingen binnen de ggz.

Het zorgprestatiemodel

Een van de belangrijkste veranderingen binnen het zorgprestatiemodel is de opbouw van de factuur en de frequentie waarop deze verstuurd wordt. Zo wordt er niet meer aan het eind van het jaar of na afloop van het behandeltraject een factuur verstuurd, maar dit gebeurt nu elke maand. Zo wordt de voortgang van de behandelingen beter inzichtelijk gemaakt.

Een andere verandering is dat het eigen risico per kalenderjaar wordt berekend en niet per behandeltraject. Wanneer uw behandelingstraject start in december, zal u voor deze sessies het eigen risico moeten afdragen. Voor de vervolgbehandelingen vanaf januari zal wederom het eigen risico van dat nieuwe kalenderjaar eerst moeten worden afgedragen.

Als u vragen heeft over de behandelingen of over het zorgprestatiemodel, kunt u altijd contact met me opnemen.

CONTACTGEGEVENS
Adres
Heemsteedse Dreef 38
2102 KL Heemstede

KvK: 84038071
BIG nr.: 49919247825

Telefoon
023-204 9027
06-3019 2540

E-mail
advies@psychologiepraktijkbelfor.nl

Geregistreerd bij

BIG geregistreerd psycholoog haarlem belfor