EMDR behandeling

EMDR, een bijzonder effectieve behandelmethode!

Mogelijk heeft u al eens gehoord van EMDR, maar weet u nog niet precies wat de behandeling inhoudt. Als traumabehandelaar is EMDR een van de behandelmethoden die ik machtig ben en graag inzet om u klachtenvrij te maken.

Wat is EMDR?

EMDR is een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing, wat zich vrij vertaalt naar het opnieuw programmeren van de emoties bij nare herinneringen door oogbewegingen of klikjes. De gedachte hierachter is dat een traumatische ervaring, denk hierbij aan het meemaken van een ongeluk, misbruik of een gewelddadige gebeurtenis, nog veel pijn doet in de herinnering. Gedurende de EMDR behandeling zal de emotionele lading van de gebeurtenis zijn kracht verliezen. Op deze manier kan de traumatische ervaring worden verwerkt.

Hoe ziet een EMDR sessie eruit?

Wanneer u een traumatische ervaring heeft meegemaakt en u vindt het nog steeds erg pijnlijk om hieraan terug te denken, kan een reeks van EMDR behandelingen voor u de uitkomst bieden. Tijdens een behandeling stel ik u op uw gemak en zorg ik ervoor dat u zich veilig en beschermd voelt in mijn praktijk. Een behandeling bestaat uit een aantal sets. Gedurende de behandeling vraag ik u om de traumatische gebeurtenis te beschrijven en welke gedachten u hierover heeft. Daarna bied ik een set oogbewegingen of klikjes aan, afgewisseld met een moment van rust. Hierin bespreken we wat er door u heengaat en waar u zich tijdens een volgende set op dient te concentreren. Dit herhaalt zich een aantal keren totdat de gebeurtenis zijn emotionele hevigheid verliest en voor u het trauma is verwerkt.

Hoeveel EMDR behandelingen zijn er nodig?

Het aantal EMDR behandelingen dat voor u nodig is, hangt af van het trauma dat u heeft opgelopen en in hoeverre deze ervaring u belemmert in het dagelijks leven. Het is mogelijk dat u zelfs na één à twee behandelingen weer klachtenvrij bent, maar het kan ook zijn dat er een reeks aan behandelingen nodig is om u weer prettig door het leven te kunnen laten gaan. Tijdens een intakegesprek zullen we onderzoeken wat een verwacht behandelplan is en voor en na elke behandeling bekijken we de voortgang. Samen kunnen we bepalen of een vervolgsessie nodig is of dat u weer klachtenvrij kan deelnemen aan het dagelijks leven.

Heeft u interesse in een EMDR behandeling of bent u benieuwd of deze methode voor u geschikt is? Neem contact met mij op om uw klachten te bespreken of om een intakegesprek in te plannen.

CONTACTGEGEVENS
Adres
Heemsteedse Dreef 38
2102 KL Heemstede

KvK: 84038071
BIG nr.: 49919247825

Telefoon
023-204 9027
06-3019 2540

E-mail
advies@psychologiepraktijkbelfor.nl

Geregistreerd bij

BIG geregistreerd psycholoog haarlem belfor