Posttraumatische Stressstoornis

Posttraumatische Stressstoornis

Het leven brengt soms heftige gebeurtenissen met zich mee. Soms lopen we hierdoor een trauma op. Denk hierbij aan gebeurtenissen als aanranding, een ernstig ongeluk, een levensbedreigende situatie, rampen of een gewelddadige ervaring.

Misschien heeft u een soortgelijke gebeurtenis meegemaakt en heeft u hier last van? Of het nu om één gebeurtenis gaat of om zich herhalende gebeurtenissen over maanden of jaren, het belangrijkste hierin is de verwerking. In het algemeen geldt dat schokkende gebeurtenissen worden verwerkt. Hoeveel tijd dit kost, verschilt per persoon. Zo’n 10% slaagt hier niet in en dan ontwikkelt zich een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Heeft u een schokkende gebeurtenis meegemaakt merkt u allerlei lichamelijke en psychische klachten? De klachten kunnen ook pas jaren later volgen. In beide gevallen is er een effectieve behandeling mogelijk waarbij ik u kan helpen.

Wat is PTSS?

PTSS is een de verzamelnaam voor een groep klachten die kunnen ontstaan na het meemaken van een schokkende, traumatische gebeurtenis. Het is een angststoornis. Bij PTSS lukt het u niet om de schokkende gebeurtenis te verwerken. De impact hiervan is in het dagelijkse leven te merken. Het kan prestaties en sociale relaties verslechteren. Enkele PTSS symptomen:
• Herbeleving (nachtmerries of flashbacks);
• Vermijding van herinneringen of emotionele uitschakeling;
• Ernstige prikkelbaarheid;
• Slaapproblemen;
• Hyperventilatie;
• Extreme spanning als gevolg van bepaalde prikkels;
• Irritatie;
• Hevige schrikreacties.

Verschillende vormen

Een enkele traumatische gebeurtenis kan ervoor zorgen dat u PTSS ontwikkelt. Als je op jonge leeftijd langdurig en ernstig bent getraumatiseerd (bijvoorbeeld door seksuele, geestelijke of lichamelijke mishandeling) kan dit hebben geleid tot een complexe PTSS. De symptomen zijn dan ernstiger en langduriger en vaak dient er ook langer behandeld te worden.

EMDR behandeling

Mocht u op zoek zijn naar de juiste behandeling om deze PTSS kenmerken te behandelen dan kan ik u hierbij helpen. Ik ben gespecialiseerd in traumabehandeling. Vaak wordt er hypnotherapie ingezet. Een andere effectieve behandelmethode is EMDR. Wetenschappelijk onderzoek en de praktijk heeft uitgewezen dat PTSS met deze behandeling te genezen of te verbeteren is. Soms kan één enkele of een paar EMDR behandelingen er al voor zorgen dat u weer volledig deelneemt aan het leven en vrij bent van klachten. Wilt u meer informatie lezen over deze behandelmethode, klik hier: ‘EMDR therapie’.

CONTACTGEGEVENS
Adres
Zijlweg 142 K
2015 BH Haarlem

Telefoon
023-204 9027
06-3019 2540

E-mail
advies@psychologiepraktijkbelfor.nl

Geregistreerd bij

BIG geregistreerd psycholoog haarlem belfor