Angstklachten

Hulp bij angstklachten

Angst is een emotie die evolutionair gezien van groot belang is geweest. Zo hebben de oermensen kunnen inschatten of een situatie gevaarlijk is zodat ze zichzelf in veiligheid kunnen brengen.

Vandaag de dag hoeven we niet meer bang te zijn om opgegeten te worden door een wild dier, maar kunnen angstgevoelens zich op andere manieren manifesteren. Zodra deze angstgevoelens zich presenteren zonder duidelijke aanleiding, kan dit het dagelijks leven belemmeren. Graag help ik u met het onderzoeken waar deze angsten vandaan komen en het wegnemen van de oorzaak.

De oorzaak van angstklachten en hoe u deze kunt herkennen

Angst ontstaat als reactie op iets wat u herkent als gevaar, ongeacht of het gevaar daadwerkelijk aanwezig is. Angst heeft, net als pijn, een belangrijke functie. Waar bij pijn een signaal naar uw hersenen wordt gestuurd om rust te nemen voor herstel, is bij angst dit signaal gericht op actie om het gevaar uit de weg te gaan of te bestrijden. Om het lichaam in staat te stellen tot deze actie, is het nodig om de hartslag te verhogen, de ademhaling te versnellen en de bloedtoevoer naar de spieren te vergroten. Echter, wanneer u last heeft van angstklachten, treden deze mechanismen in werking op willekeurige momenten waarop er geen aanwijsbaar gevaar is waar actie op ondernomen moet worden. Wanneer de angstklachten langdurig aanhouden of zich met grotere regelmaat aandienen, kan dit aangeduid worden als een angststoornis.

Ook paniekklachten kunnen voorkomen bij een angststoornis

De lichamelijke klachten die gepaard gaan met een angstaanval kunnen dermate hevig van aard zijn, dat deze tot een paniekaanval gaan horen. Echter, angstklachten hoeven zich niet per definitie te ontvouwen tot een paniekaanval en een paniekaanval kan ook door andere oorzaken dan alleen angst ingeluid worden. Het verschil tussen angst en paniek zit in de duur en hevigheid van de aanval. Bij een angstaanval doemt er ineens een onbehaaglijk gevoel op, wat versterkt wordt door de lichamelijke verschijnselen. Echter, dit heftige gevoel zal bij een angstaanval vanzelf wegebben, mogelijk door het rationaliseren van de symptomen. Bij een paniekaanval bereikt het gevoel de overtreffende trap waarbij rationeel functioneren niet meer mogelijk is. In de regel zal een paniekaanval vanzelf overgaan, maar de angst voor een nieuwe paniekaanval kan voldoende zijn om de kwaliteit van leven te doen verminderen.

Hoe herkent u een paniekaanval

Het kan gebeuren dat de lichamelijke mechanismen die horen bij angstklachten zich zo hevig manifesteren, dat hier een paniekreactie door ontstaat. De verhoogde hartslag krijgt het karakter van hartkloppingen, de versnelde ademhaling wordt hyperventilatie en een overmatige transpiratie door de versnelde bloedtoevoer maakt de paniek compleet. Vaak voelen mensen zich machteloos tijdens een paniekaanval en zijn ze bang om te sterven. Het is belangrijk om te weten dat een dergelijke paniekaanval vanzelf overgaat, maar de onderliggende oorzaken niet. Wanneer er meerdere paniekaanvallen in korte tijd plaatsvinden, is er sprake van een paniekstoornis. Het is verstandig om na de eerste paniekaanval contact op te nemen met de huisarts zodat deze u kan doorverwijzen naar mijn praktijk. Hopelijk kunnen we zo voorkomen dat er een paniekstoornis ontstaat.

De beste behandelmethode voor uw angstklachten

Angstklachten kunnen uw leven gaan beheersen en u steeds angstiger maken omdat u niet weet of en wanneer de volgende paniekaanval zich voordoet. Om de angstklachten te kunnen verminderen, is het belangrijk om tot de kern van de angst te komen, een proces dat voor elk persoon anders verloopt. Als u zich met uw klachten meldt bij uw huisarts, kan hij of zij u doorverwijzen naar mijn praktijk. Via deze weg wordt de therapie vergoed door uw verzekeraar, anders moet u de behandeling uit eigen zak betalen. Vervolgens stellen we samen een behandelplan op om u zo snel mogelijk klachtenvrij te kunnen maken. Hierbij kan ik gebruik maken van verschillende behandelmethoden, afhankelijk van uw specifieke klachten.

CONTACTGEGEVENS
Adres
Heemsteedse Dreef 38
2102 KL Heemstede

KvK: 84038071
BIG nr.: 49919247825

Telefoon
023-204 9027
06-3019 2540

E-mail
advies@psychologiepraktijkbelfor.nl

Geregistreerd bij

BIG geregistreerd psycholoog haarlem belfor