Psychologische zorg

Psychologische zorg

Voor bijna alle lichte tot matige psychische problemen van uiteenlopende aard kunt u behandeld worden. U kunt denken aan angsten, depressie, negatief zelfbeeld, PTSS, levensfaseproblemen en stressklachten. Om hulp te zoeken en bij de psycholoog te belanden moet u eerst zelf een drempel over. Inzicht in de ernst van de problemen en de wens om hier iets aan te doen spelen hierin een belangrijke rol. Een verwijzing van de huisarts is nodig indien u in aanmerking wilt komen voor de ‘vergoeding psycholoog’ als het gaat om de verzekering.

Hieronder vind u meer informatie over drie veel voorkomende psychische klachten en over rouwverwerking:

Angstklachten

Voelt u zich vaak en langdurig angstig en soms zelfs zonder duidelijke reden?  Misschien heeft u vaker dan gewenst een angstaanval en durft u zelfs geen hulp in te roepen. Het gevolg kan zijn dat u hier steeds meer hinder van zult ondervinden.

Posttraumatische Stressstoornis

Een traumatische gebeurtenis kan uw gevoel van veiligheid en vertrouwen in het leven aantasten. Soms lukt het niet om van zo’n gebeurtenis te herstellen en lijdt het dagelijks leven hieronder.

Depressie

Voelt u zich neerslachtig en somber? Heeft u last van negatieve gedachten? Blijven de gevoelens van wanhoop, machteloosheid en angst u omringen, wat u ook probeert? Heeft u hier al langer dan twee weken last van, dan kan het duiden op een depressie.

Rouw- en verliesverwerking

De dood van een dierbare of een op een andere manier belangrijk persoon stelt de achterblijver(s) voor de opgave om voorgoed afscheid te nemen van de overledene. Soms is er sprake van onverwerkte of gecompliceerde rouw.

Overige zorg

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben of meer willen weten over het behandelaanbod dan kunt u een e-mail sturen naar advies@psychologiepraktijkbelfor.nl of mij telefonisch benaderen op 0630192540 of 0232049027.

CONTACTGEGEVENS
Adres
Heemsteedse Dreef 38
2102 KL Heemstede

KvK: 84038071
BIG nr.: 49919247825

Telefoon
023-204 9027
06-3019 2540

E-mail
advies@psychologiepraktijkbelfor.nl

Geregistreerd bij

BIG geregistreerd psycholoog haarlem belfor