praktijkinformatie

Praktijkinformatie

Bij Psychologiepraktijk Belfor streef ik ernaar om u op een juiste en passende manier te helpen aan een goede psychologische gezondheid. In dit streven vind ik transparantie en duidelijke informatie voorafgaand aan psychologische trajecten een heel belangrijk onderdeel. Daarom heb ik op deze pagina alle informatie voor u verzameld rondom uw bezoek aan mijn praktijk. Ook beschik ik over een kwaliteitsstatuut wat u bij mij kunt opvragen.

Bereikbaarheid, waarneming en crisisopvang

Gewoonlijk hanteer ik vaste werktijden, waarbinnen ik bereikbaar ben op 06-30192540:

Woensdag          9:00 – 18:00
Donderdag         9:00 – 18:00
Vrijdag                9:00 – 17:30

Bij afwezigheid door ziekte of vakantie, wordt er vervanging geregeld met een GZ Psycholoog uit de regio. Wie dit is en op welke manier hij/zij bereikbaar is, zal ik in de sessie met u bespreken.

Als er zich een noodgeval voordoet buiten genoemde openingstijden, neemt u contact op met uw huisarts, de huisartsenpost, de spoedeisende eerste hulp of de ggz-crisisdienst in uw omgeving.

Wachttijden en aanmeldstop

Op dit moment geldt er een aanmeldstop bij Psychologiepraktijk Belfor. De cliënten die op dit moment een traject doorlopen verdienen alle aandacht die ik ze kan bieden. Zodra er een aantal trajecten zijn afgerond, ben ik weer in staat om nieuwe cliënten aan te nemen om ook hen met de benodigde zorg en aandacht te kunnen behandelen. Bezoek deze website over een paar weken nog een keer om te zien of de aanmeldstop is opgeheven of vraag bij uw huisarts voor een doorverwijzing naar een andere psycholoog (update 1-5-2024).

Uw privacy en mijn geheimhoudingsplicht

Elke psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Dit betekent dat alles wat u met mij bespreekt tussen ons blijft, tenzij hetgeen u mij vertelt onder de wettelijke meldplicht valt. Ik houd een dossier bij van wat we bespreken, zodat ik altijd de voortgang van het traject kan monitoren. Als u wilt, mag u dit dossier inzien, een verklaring eraan toevoegen of kopieën maken ervan. De wettelijke bewaartermijn voor dit dossier is 20 jaar nadat de behandeling is afgesloten. Voor meer informatie over deze regels, verwijs ik u graag naar de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

Daarnaast beschikt Psychologiepraktijk Belfor over een privacyprotocol, welke u bij mij kunt opvragen. Uiteraard zijn we ook verplicht om te voldoen aan alle wetten en regels rondom de AVG. Daarom maken we gebruik van beveiligde mail van Zorgring en Zivver. Als u meer vragen heeft over uw privacy, vraag ik u om contact met me op te nemen zodat ik alle vragen kan beantwoorden.

Klachtenprotocol

Hoewel ik er uiteraard naar streef om u op de best mogelijke manier te helpen, kan het zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling of de uitkomst ervan. In dat geval treedt er een klachtenprotocol in werking om uiteindelijk hopelijk toch op een prettige manier het traject af te sluiten.

  1. Eerst wil ik graag met u in gesprek gaan. Wat is precies de aard van de klacht en waarom heeft u het gevoel niet goed genoeg geholpen te zijn? Zodra duidelijk is wat de klacht exact is, is de kans groot dat we samen de onvrede kunnen oplossen.
  2. Mocht dit gesprek niet afdoende zijn, kunt u een klacht indienen bij een tweetal officiële instanties waar ik ben ingeschreven, onder mijn BIG-nummer 49919247825:
    1. Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
    2. Nederlands Instituut van Psychologen
  3. Als ook daar de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u een officiële klacht indienen bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Via deze weg start u een tuchtrechtelijke procedure.

Routine Outcome Monitoring (ROM-meting)

Bij aanvang van uw behandeling, vraag ik u om een vragenlijst in te vullen over uw klachten en de hevigheid ervan. Deze vragenlijst is de Routine Outcome Monitoring, oftewel de ROM-meting. Na afloop van de behandeling (en bij langere trajecten nog een keer tussentijds) vraag ik u om deze vragenlijst nogmaals in te vullen. Met de antwoorden die uit deze lijst volgen, wordt inzichtelijk in hoeverre de behandeling succesvol is geweest of dat de behandeling bijgesteld dient te worden.

De antwoorden op deze ROM-meting worden anoniem gedeeld met Akwa GGZ (SBG). Het doel van Akwa GGZ is om de zorg te verbeteren, mede op basis van de data die zij krijgen vanuit deze ROM-metingen. U kunt meer lezen over de ROM bij het LVVP. Als u wenst niet mee te werken aan deze benchmarks, kunt u dit aangeven op het privacyformulier dat u invult bij de start van de behandelingen bij Psychologiepraktijk Belfor.

CONTACTGEGEVENS
Adres
Heemsteedse Dreef 38
2102 KL Heemstede

KvK: 84038071
BIG nr.: 49919247825

Telefoon
023-204 9027
06-3019 2540

E-mail
advies@psychologiepraktijkbelfor.nl

Geregistreerd bij

BIG geregistreerd psycholoog haarlem belfor

Op dit moment geldt er een aanmeldstop bij Psychologiepraktijk Belfor. De cliënten die op dit moment een traject doorlopen verdienen alle aandacht die ik ze kan bieden. Zodra er een aantal trajecten zijn afgerond, ben ik weer in staat om nieuwe cliënten aan te nemen om ook hen met de benodigde zorg en aandacht te kunnen behandelen. Bezoek deze website over een paar weken nog een keer om te zien of de aanmeldstop is opgeheven of vraag bij uw huisarts voor een doorverwijzing naar een andere psycholoog (update 3-4-2024).